13,504 Reputation

40 today
200 yesterday
10 Aug 11
-2 Aug 8
-2 Aug 7
2 Aug 6
20 Aug 5
40 Aug 4
-10 Jul 30
15 Jul 29
10 Jul 23
10 Jul 22
30 Jul 21
70 Jul 20
200 Jul 19
200 Jul 18
200 Jul 17
50 Jul 16
10 Jul 7
10 Jul 6
10 Jul 5
-2 Jun 23
-4 Jun 19
-4 Jun 18
10 Jun 15
10 Jun 14
10 Jun 9
10 Jun 3
45 May 22
10 May 14