21,746 Reputation

20 today
200 yesterday
93 2 days ago
190 Aug 17
113 Aug 16
10 Aug 9
10 Aug 8
50 Aug 7
65 Aug 6
118 Aug 5
56 Aug 4
10 Jul 27
10 Jul 25
20 Jul 23
70 Jul 22
18 Jul 20
20 Jul 18
100 Jul 17
10 Jul 14
20 Jul 12
10 Jul 9
10 Jul 6
20 Jul 5
8 Jul 4
10 Jul 3
25 Jul 2
45 Jul 1
30 Jun 30
10 Jun 29
30 Jun 28