2,601 Reputation

-2 today
10 yesterday
20 2 days ago
2 Aug 4
16 Aug 3
20 Aug 1
0 Jul 31
46 Jul 29
16 Jul 28
14 Jul 27
-6 Jul 26
20 Jul 25
26 Jul 24
10 Jul 22
20 Jul 21
20 Jul 20
20 Jul 19
10 Jul 16
20 Jul 15
40 Jul 14
80 Jul 13
10 Jul 11
30 Jul 10
200 Jul 9
30 Jul 8
40 Jul 7
10 Jul 6
10 Jul 5
28 Jul 4
58 Jul 3